Misja fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie tworzenia rodzin i pogłębiania ich dobrostanu. Podnoszenie jakości życia poszczególnych członków rodziny poprzez działania z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej. Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działamy na rzecz wyrównywania szans tych rodzin. W szczególny sposób jest nam bliski przy tym Kościół Katolicki i jego wartości.